Iskolánk 1995-ös alapítása óta a térség vezető nyelviskolájává nőtte ki magát. Ez elsősorban annak a következetes szakmai munkának köszönhető melyet az iskola munkatársai végeztek, és végeznek ma is folyamatosan annak a célnak az érdekében, hogy Szolnokon és környékén mindenki számára elérhetővé váljék a minőségi nyelvoktatás – és ennek eredményeként a HASZNÁLHATÓ NYELVTUDÁS.

És mit várhatnak el jogosan a hallgatók egy jól működő nyelviskolától? A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete (melynek iskolánk is tagja) szerint elsősorban:

  • „szakképzett diplomás nyelvtanárokat;
  • magas színvonalú oktatást, hatékony tanítási módszereket;
  • tanfolyamok egymásra épülő szintrendszerét;
  • szakmai irányítást, a tanárok rendszeres továbbképzését;
  • helytálló és pontos információt a tanfolyamokkal kapcsolatban;
  • folyamatos ügyfélszolgálatot, kulturált oktatási körülményeket;
  • korszerű technikai felszereltséget;
  • versenytisztességet.”

Közel 15 éve igyekszünk folyamatosan megfelelni ezeknek az elvárásoknak – eddigi eredményeink alapján sikerrel – és a jövőben sem lehet más célunk, mint továbbra is megfelelni hallgatóink magas igényeinek.

Reméljük, a közeljövőben Önt is hallgatónkként üdvözölhetjük valamelyik nyelvtanfolyamunkon.

  Bozsó Zoltán
iskolavezető

 

Iskolánk elkötelezett híve a minőségi nyelvoktatásnak. Oktatási rendszerünkbe – anyagi és szellemi energiákat nem kímélve – igyekszünk folyamatosan beépíteni a legkorszerűbb módszereket. Eredményes munkánkat a Nyelviskolák Szakmai Egyesülete 1998-ban a „MINŐSÍTETT ÉS AJÁNLOTT NYELVISKOLA” címmel ismerte el. Az elmúlt időszakban sikerrel teljesített intézményi- és program akkreditációs eljárások, és az iskola saját belső minőségbiztosítási rendszere együtt garantálják a folyamatosan magas színvonalat.

Meggyőződésünk szerint azonban bármilyen nyelv tanulásába belefogni csak annak érdemes, aki azt teljes elszántsággal és kitartással képes végig csinálni. A siker legfontosabb összetevője – az optimális körülmények mellett – mindig a hallgató saját akarata és kemény munkája.

Kommunikálni azt jelenti, hogy gondolatainkat mind szóban, mind írásban mások számára érthető módon (azaz aránylag helyes nyelvtannal és szókinccsel) közvetíteni tudjuk, valamint a felénk érkező szóbeli és írásos közléseket pontosan tudjuk értelmezni. Ezért iskolánkban a nyelvhasználat mindezen területeinek fejlesztésére gondos figyelmet fordítunk. Az aktuális (és gyorsan múló) nyelvoktatási trendekkel szemben minden nagyobb nyelvi készséget (beszédkészség, hallásértés, íráskészség, olvasásértés) egyenrangúnak tekintünk, és egyiket sem kívánjuk a másik rovására előtérbe helyezni. Természetesen a tanórákon a beszédkészség fejlesztésére helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, ugyanis a többivel ellentétben ez a készség csak a tanórán fejleszthető.

Tanáraink nem néhány órára szerződtetett alkalmi munkavállalók, hanem szigorú feltételrendszer szerint kiválasztott diplomás, főállású munkatársak. Iskolánk nagyon komoly figyelmet fordít tanárai kiválasztására, mert meggyőződésünk, hogy ez jelenti minden képzés minőségének zálogát. A tanárok munkáját az iskola szakmai vezetője irányítja és ellenőrzi, így garantálva az egységes képzési rendszer mellett az oktatói munka egységesen magas színvonalát. A szakmai felügyelet mellett természetesen a tanári kar folyamatos továbbképzése is hozzájárul a nyelvoktatás hatékonyságának állandó emeléséhez.

A nyelvórákat a belvárosban lévő, jól megközelíthető, két egymáshoz közel lévő állandó helyszínen, az iskola barátságosan berendezett és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközökkel felszerelt saját tantermeiben tartjuk. A kiszolgáló helyiségekkel együtt (társalgók, teakonyhák, stb.) kiválóan szolgálják a kellemes légkörű és egyben hatékony oktatást. A képzések során használt eszközöket (magnók, táblák, írásvetítők, stb.) folyamatosan korszerűsítjük. Minden tantermünk légkondícionált.

NYELVVIZSGATRÉNING
Következő angol B2-es vizsgatréningünk ...

ELÉRHETŐSÉGEINK VÁLTOZTAK
Telefonos elérhetőség:
70/774-1853

E-mail:
ugyfelszolgalat@bpnyelviskola.hu


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT NYITVATARTÁSI RENDJE:
Nyáron a nyitvatartás szünetel.
Kapcsolattartás az előző elérhetőségeken.

GYERMEK NYELVTANFOLYAMOK
... Figyelem! nem gyermekmegőrzésről, nem egyszerű mondókák, dalocskák tanulgatásáról van szó, hanem már "érettebb" diákok valódi nyelvoktatásáról!... Részletek.
 
a weboldalt a bitbox.design készítette www.longmaniskola.hu www.euronyelvvizsga.hu www.nyelviskola.hu